De weg van het verlangen

De filosoof Buytendijk zegt: ‘het innerlijk is er als het ontworpen wordt’. De beelden die we gebruiken om iets over onszelf te vertellen worden gevoed door angst en ontnuchtering, maar ook door verlangen en droom.

In februari 2001 startte ik met Joosten Consult en werkte ik jaren bijna hoofdzakelijk als interim manager. De start ging niet van een leien dakje in verband met toezeggingen die waren gedaan en niet werden nagekomen en ik dus direct met losse handen moest. Toch kijk ik er niet op terug als een heel spannende periode. Misschien omdat ik wist dat het er in dit land nooit om zou gaan of ik brood zou eten of niet. Dat was een geruststellende, nuchtere constatering die ruimte en vrijheid gaf. In Zuid Amerika waar ik in die periode met vakantie was, heb ik voor mijn bedrijf een logo ontworpen. Dat kun je hier boven zien. Dat logo is het toen niet geworden, want een logo moest zakelijkheid uitstralen. Dat klopte overigens ook met hoe ik er zelf in stond: heel serieus en hoofdzakelijk was mijn hoofd aan het werk.

En toch was dat logo representatief voor mijn verlangen. Mijn verlangen om te verbinden, om mensen in te sluiten.

Insluiten werkt zoals in ‘including communication’ die zoekt naar het leven achter de woorden, zonder oordeel of te polariseren en waarin mensen zich met respect open stellen voor elkaars wereldmodel.

Dat van dat ‘insluiten’ was er in de onderstroom wel en moest zijn weg en vorm nog vinden in mijn leven.

Met SingleMindz en SlowMeeting wordt mijn innerlijk ontworpen en breng ik het in de wereld. Daarmee wil ik mensen uitnodigen om ‘in te sluiten’. Om de ander in te sluiten en vooral om zichzelf in te sluiten.

In de ontwikkeling van SingleMindz kom ik dat zelf ook tegen. Het ontwikkelingsproces illustreert het proces dat ieder van ons doorloopt op het moment dat we daadwerkelijk met open hart en met heldere blik gaan ontmoeten en we onszelf daarin laten zien. We stappen in een avontuur waar we de uitkomst niet van kennen en dat naast het contact met de ander als eerste uitnodigt tot het contact met onszelf.

Ik heb al duizend keer de stekker uit SingleMindz getrokken, en ik beweeg tussen polariteiten: mijn behoefte aan controle en overgave aan het proces, schaamte…’wat zal de ander ervan vinden’ en eigengereidheid in die zin dat SingleMindz en SlowMeeting waarde gaan toevoegen. Ontnuchtering is er in de arbeid die het vraagt om de weg van het verlangen te gaan zowel intern als om SingleMindz en SlowMeeting daadwerkelijk in de wereld te brengen.

En feit is wanneer we daadwerkelijk met ons hart naar buiten komen dan is dat én krachtig en kwetsbaar. In de kracht van die kwetsbaarheid mag alles er zijn en kunnen we voorbij ons masker de ander ontmoeten en contact maken.

SingleMindz en SlowMeeting gaan dat faciliteren! Te beginnen op 4 december met het interactieve programma 'Liefde in breder perspectief' .Een conferentie voor iedereen die liefde en liefdevol leven een warm hart toedraagt. SingleMindz wordt dan gelanceerd.

Source: Blogs Joosten Consult